Günlük hayatta kullandığımız bazı semboller nasıl oluştu?

Her gün binlerce işaret ve sembolle karşılaşıyoruz. Sembollerin kökeni hakkında bilginiz yoksa bu yazıyı okuyun.

1Ampersand (“&”)

“Ve” Sembolü

Ve işareti (ve imi veya ampersant) “ve” bağlacını temsil eden bir logogramdır. Sembol Latince “ve” anlamına gelen et sözcüğünün harflerinin ligatüründen oluşur. Farklı biçimlerde görülür. Ancak zaman içerisinde bu biçimlerden biri olan “E” ve “t” harflerinin el yazısıyla birleştirilmesiyle oluşan biçim yaygınlaşmış ve standart hale gelmiştir.

2Kalp Sembolü

Kalp Sembolü yapmış kuğular

Aşk kalp filan dense de gerçek kalp sembolle fazla benzerlik göstermez. Bu sembolle ilgili değişik görüşler vardır.

  • Kuğular bir gölün ortasında birbirlerine yaklaştıklarında şekilleri kalp sembolüne benzer. Dünyanın birçok kültüründe, kuğuların hayat boyunca bir arada oldukları gerçeğinden dolayı sevgi, sadakat ve özveriyi temsil eder.
  • Bu sembolün bir sarmaşık yaprağı şeklini temsil ettiğini gösteren bir teori de var. Vazolarında Yunanlılar genellikle çizimlerde sarmaşık yaprakları kullanıyorlardı.
  • Eski Mısır’da kalbin dolaşım sistemi içindeki yeri biliniyordu ama kalbin aynı zamanda hafıza, akıl ve idrak yeteneklerinin de merkezi olduğu sanılıyordu. Kalp ve duygular arasındaki bu ilişkiye olan inanç tarih boyunca devam etti.
  • Kutsal kitaplar bile ‘Tanrı’yı bütün kalbinizle ve ruhunuzla sevin’ derken sevgiyi, ruh ve kalple özdeşleştiriyorlardı. Günümüzde tüm duyu merkezlerinin beyinde toplandığı bilinmesine rağmen insanlar sevgiden bahsederlerken ellerini başlarına değil kalplerine götürürler.
  • Kurbağa kalbine giren ve çıkan ana damarlar, kalbin üzerinde iki geniş yay oluştururlar. Bu yaylarla birlikte kurbağanın dolaşım şeması kalp sembolünün aynıdır. İnsan kalbi de buna benziyor diye düşünülmüş olabilir.

3Bluetooth Simgesi

Bluetooth Simgesi

Bluetooth ismi, 10. yüzyılda yaşamış ve İskandinav ülkelerini birleştirmesi ile ünlü, Danimarka’nın ikinci kralı Harald Blaatand’ın (mavi diş) hatırasına verilmişti.
Harald Blaatand, 910 ile 986 yılları arasında yaşadı. Bluetooth da tek bir standart ile mobil cihazları birleştirecekti. Sonunda geçici isim, standardın adı olarak tescillendi.

Herkesin bildiği bu Bluetooth simgesi de Harald Blaatand ile ilgilidir. Eski İskandinav rünik yazısı ile (H) ve (B) (resme bakınız) birleştirilerek Harald Blaatand’ın baş harflerinden Bluetooth simgesi oluşturulmuştur.

TIKLA  Fazla Merak iyi Değildir Derler Doğru Demişler Başlarına Bakın Ne Geldi?

4Tıbbi Sembol

Tıp Sembolü

Tarihten günümüze ulaşmış tıp sembolü, Yunan Mitolojisi’ne göre hekim-tanrı Asklepios’a ait olduğuna inanılan bir asanın etrafına dolanmış bir yılandan oluşmaktaydı.

Buna karşılık, habercilerin, tüccarların ve hırsızların tanrısı Hermes’e ait bir sembol daha vardır: “caduceus”. Fransızca okunuşuyla “kadüse”, bir asa etrafına dolanmış iki yılandan oluşmuştur. Denildiğine göre Asa, uyuşmazlık içinde olan herhangi iki adam, canavar veya elementi uzlaştırma gücüne sahipti. Hermes veya Roma’daki adıyla Merkür, yeni asasını denemek ister ve birbirlerine öfkeyle tıslayan iki yılanın arasına sokar. Yılanlar kavgalarını unutup, asanın etrafına sarılırlar ve o günden sonra hep asanın üzerinde kalırlar.

Yüzyıllarca süren bu etkilerin doğrultusunda Türk Tıp Tarihinin kurucusu sayılan Prof. Dr. Süheyl Ünver tarafından Çankırı Darüşşifasında bulunan bir taş üzerindeki çifte yılan sembolü; Türk geleneklerini de yansıtması açısından hekimliğin sembolü olarak önerilmiş ve 1937 yılında kabul edilmiştir. 1956 yılında ise Dünya Tıp Cemiyeti iki yılan figürünü Dünya Tıp Birliğinin sembolü olarak benimsemiştir.

5“Power On” Sembolü

Güç Sembolü

 

“Güç” (veya “açık”) sembolü elektrikli cihazların tümünde bulunur. Bazen düğme olarak bazen simge olarak.

1940’lı yılların başlarında mühendisler belirli anahtarları temsil etmek için ikili bir sistem kullandılar; bir (1) açık sıfır(0) kapalı anlamına geliyordu. Daha sonra iki rakam birleştirilip bugün kullandığımız simge oluştu.

6Barış İşareti

Barış İşareti

Eylemci ve grafiker Gerald Holtom tarafından tasarlanan barış işareti belki de en bilinen barış simgesidir. Holtom, barış işaretini tasarlanrken bayrakla haberleşme yönteminden esinlenmiştir. İşaret, İngilizce “Nuclear Disarmament” (Nükleer silahsızlanma) sözünün baş harflerinin semafor karşılığının birleşiminden oluşur. Barış işareti ilk kez 1958’de, ünlü düşünür ve bilim insanı Bertrand Russell önderliğinde İngiltere’de düzenlenen bir nükleer silahsızlanma eyleminde kullanıldı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here