Eğitimde kritik soru: Okullar yaratıcılığı öldürüyor mu?

Öğrenme temel insani fonksiyonlarımızdan birisi ve hayatın tamamını kapsayan bir serüven. Buna rağmen ilk duyduğumuzda çoğunlukla öğrenme süreci genelde okul ile ilişkilendirdiğimiz, okul ekseninde tartıştığımız bir konu. Lakin pek çok eğitim bilimciye göre de öğrenme ve okul, problemli bir ilişkiye sahip.

Sınıfların dizaynından, müfredata ve ölçme ve değerlendirmeye kadar, bir çok konunun öğrenme üzerine etkileri hep tartışılır. Sanırım baskın olan kanaat de mevcut şartları ile okulun öğrenmek için arzu edilen şartlarda olmadığı yönde.

Okullar yaratıcılığı öldürüyor mu?

Sir Ken Robinson’ın formal eğitim sürecinin özellikle 21.yüzyılda daha önem kazanacağı söylenen insanın doğal merak ve yaratıcılığı üzerine negatif etkisi olduğunu anlattığı meşhur TED konuşması milyonlarca insan tarafından seyredilmiş.

Yine 21. yüzyıl becerilerine atıfla, eğitim sistemlerinin “Nasıl daha yaratıcı” nesiller yetiştiririz sorusuna cevap verme zorunluluğu, eğitimcilere yöneltilen sorulardan. Harvard Üniversitesi’nin eğitim ile inovasyon konularında çalışan uzmanlarından belki de en çok tanınlarından olan Tony Wagner da mevcut okul süreci ile yaratıcılık arasında Sir Robinson gibi düşünenlerden.

15 dakikaya sığdırılmış ve kolay tüketime yönelik TED konuşmaları ile sınırlı eğitim pedagojisi tartışmaları ile keşke bir sonuca varabilseydik. Toplumun ve hayatın her anını ilgilendiren eğitim ve öğrenme süreçlerini anlamak ve yönetmek kabul edersiniz ki daha çetrefilli bir durum.

Screen Shot 2016-04-13 at 15.31.54

Okulun, eğitime katkısı yüzde kaç?

Eğitim kazanımlarının ne kadarının okulla, ne kadarının başka faktörlerlerle alakalı olduğu konusu ise bu tartışmalarda genelde göz ardı ediliyor. Okulun eğitim çıktılarındaki belirleyiciliğine en cömertçe yaklaşımlarda %35 gibi bir sonuç çıkıyor.

Araştırmaların kahir ekseriyeti ise okulun eğitimimizdeki belirleyiciliğinin daha da düşük olduğu yönünde. Aile, arkadaş ortamı, sosyo-ekonomik şartlar, akademik olmayan bir takım karakter özelliklerinin ve hatta genetik ile alakalı durumların daha yüksek belirleyiciliği olduğunu düşünüyor bu konunun araştırmacıları.

Screen Shot 2016-04-11 at 13.39.14

6 yaşından başlayarak neredeyse 15 yıl süren eğitim sürecindeki okul faktörünü, net bir şekilde gözlemlemek imkansız olduğu için, bu sorunun cevabı hep hep bir sır olarak kalacak.

Çarpıcı okul-doğal öğrenim süreci kıyaslaması

Eğitimci George Couros’un okul serüvenimiz ile gerçek öğrenme arasında yaptığı kıyaslama, okul-öğrenme ilişkisi hakkında güçlü bir fikir veriyor. 

Screen Shot 2016-04-15 at 12.24.40

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here